Belt Promotion Ceremony on Sep. 15th at CARPE DIEM HIOO DOJO

10:00-11:00 Ceremony
11:00-13:00 Open Mat


AOYAMA

Blue Belt
Katsuya Tachiki
Kei Kobayashi
Kohei Okita
Liam Ramshaw
Hayato Shirata
Masaki Ito
Eduardo Matsumoto

Purple Belt
Peter Liedberg
Kenichiro Fukazawa

Brown Belt
Yoshiya Suga
Xavier Neme
Taku Yoshiba
Fumio Nakanishi
Hironori Ooka
Yasuhiko Mori

Black Belt
Koichi WaragaiMITA

Blue Belt
Kazuyuki Kuramori
Jooyoung Song
Akiko Kitanishi
Tomoka Toriyama
Akihito Orihara
Keitaro Matsukawa
Koya Majima
Daisuke Nakahara
Hiroyasu Sakurai

Purple Belt
Keita Kobayashi
Toshiyuki Kasai

Brown Belt
Denis Biryukov
Kenta Fujiyama

Black Belt
Kazuki WatanabeHIROO

Blue Belt
Masahiro Ono
Nicolas Caroci
Chochay Garcia
Kyounghee Ahn
Stephan O'shea

Purple Belt
Koshiro Hirata
Kosuke Ando
Robert Leon Hayden

Brown Belt
Shoya Ishiguro
Akira Sakata
William Whewell

Black Belt
Yuki UchiyamaKAMAKURA

Blue Belt
Daisuke Igarashi
Tatsuji Suzuki
Yusuke Tsukahara

Purple Belt
Shinya Matsuyama
Anri Yamauchi
Yusuke Itashiki
Keisuke Hiya
Keita Nagai


Congrats!

_DSC7201